Jeep전기자동차

제목 제 3회 국제 전기자동차 엑스포 2016년 3월 18일~24일, 준비중 입니다 :-) ,사륜구동 전기자동차 2차 EV컨버전, …
작성자관리자작성일16-03-16 09:46
조회2,505회댓글0


제 3회 국제 전기자동차 엑스포

2016년 3월 18일(금)~2016년 3월 24일(목)

제주국제컨벤션센터(ICC jeju)

 

세계로 뻗어나가는 OXK의 사륜구동 전기자동차 Jeep랭글러 JK "Oreamnos 오림노스"

제주 국제 컨벤션 센터에서 있을 국제 전기자동차 엑스포에

출품됩니다.

성능을 보여드리기 위해 현재 부스에 안전하게 구조물 설치중

입니다 :-) 

 

SMOKELESS AND NOISELESS....!!!

 

 

88922_1.jpg

 

88930_2.jpg

 

88937_3.jpg

 

88945_4.jpg

 

88953_5.jpg

 

88961_6.jpg

 

88970_7.jpg

 

88978_8.jpg

 

88987_9.jpg

 

88997_10.jpg

 

89008_11.jpg

 

89018_12.jpg

 

89029_13.jpg

 

89037_14.jpg

 

89047_15.jpg

 

89055_16.jpg

 

89065_17.jpg

 

89074_18.jpg

 

89101_19.jpg

 

89111_20.jpg

 

89122_21.jpg

 

89132_22.jpg

 

89142_23.jpg

 

253B6E4556E7C4292EDC89

 

 

 

 

 

WWW.OXK.CO.KR