Jeep전문용품.악세서리

아이폰 3, 4, Jeep로고 휴대폰 케이스 요약정보 및 구매

상품코드 : 1447796467

제조사 USA
모델 Jeep Wrangler Iphone 4 Skin
시중가격 110,000원
판매가격 63,000원
배송비결제 주문시 결제

상품의 재고가 부족하여 구매할 수 없습니다.

상품 상세설명

 

아이폰 Jeep로고 케이스 입니다.

 

1) Jeep랭글러 블루스케치 (아이폰 3,  4 )

 

%BE%C6%C0%CC%C6%F94%BD%BA%C5%B21.JPG

 

%BE%C6%C0%CC%C6%F94%BD%BA%C5%B22.JPG 

 

%BE%C6%C0%CC%C6%F944.JPG 

 

%BE%C6%C0%CC%C6%F922.JPG 

 

%BE%C6%C0%CC%C6%F9.JPG 

 

 

2) Jeep랭글러 옐로우 (아이폰 3) = 수입예약오더

 

78504_%B3%EB%B6%FBjeep1.JPG 

 

%B3%EB%B6%FBjeep2.JPG 

 

%B3%EB%B6%FBjeep3.JPG 

 

%B3%EB%B6%FBjeep.JPG 

 

 

3) Jeep랭글러 그릴&흑백 (아이폰 4)


 

%BE%C6%C0%CC%C6%F9%C8%E6%B9%E93.JPG 

 

2233480.JPG 

 

127023.JPG
 


 

4) Jeep랭글러 레드 (아이폰 4) = 수입예약오더

 

%B7%B9%B5%E52.JPG 

 

%B7%B9%B5%E51.JPG 

 

%B7%B9%B5%E5.JPG 

 

 

 

# 입점된  추가 사진 입니다 #

 

 

P3250006.JPG 

 

P3250007.JPG 

 

P3250008.JPG 

 

 

 

 

 

 

 

85127_oxkcopy.jpg 

 

 

 

상품 정보 고시