Jeep전문용품.악세서리

쿼드라텍 실내 고무매트 07-18 JK랭글러 2도어 프런트/2도어세트 요약정보 및 구매

상품코드 : 144779656

상품 선택옵션 2 개, 추가옵션 1 개

제조사 USA-Quadratec
원산지 USA
모델 Ultimate All Weather Front Floor Liners / For 07-18 Jeep Wrangler&Unlimited JK
판매가격 180,000원
배송비결제 주문시 결제

선택옵션

추가옵션

선택된 옵션

상품 상세설명

 

07년-18년 JK랭글러 실내고무매트

프런트 150,000원 리어 130,000원

2도어세트 280,000원

랭글러, 사하라, 모아브, 스포츠

 

뒤 & 트렁크 별도구매

타사 제품보다, 내구성이 강하며 세척이 간편합니다.

특히, 흙이나 이물질이 밖으로 새지않아 매우 실용적입니다.

국내 지프인들의 선호도 1위제품 입니다.

 

14년~18년 JK랭글러   ↓

 

 

191350-add3-lg.jpg

 

※ JK 2도어 뒤    

85918_1.jpg

 

85927_2.jpg

 

※ JK 2도어 앞+뒤 세트 = 280.000원  

85940_3.jpg

 

85d85dd2a0c65d74795a39eb8a7e836b_1536818175_0977.jpg
 

 

85d85dd2a0c65d74795a39eb8a7e836b_1536818182_7769.jpg
 

 

03060_13.jpg 

 

03069_14.jpg 


 

03095_17.jpg 

 

03119_18.jpg 

 

191350-lg.jpg 

 

 

32971_191350-add4-lg.jpg 

 

 

32983_191350-add5-lg.jpg 

 

 

quu.jpg 

 

 

19532_1.jpg 

 

 

19542_2.jpg 

 

 

33500_015.jpg 

 

 

33516_016.jpg 

 

 

33528_019.jpg 

 

 

33544_020.jpg 

 

 

33561_035.jpg 

 

 

33574_037.jpg 

 

 

 

07년~13년 JK랭글러   ↓

 

162225-add1-lg.jpg 


 

27382_8.jpg 

 

27392_9.jpg 

 

27402_10.jpg 

 

27410_11.jpg 

 

45008_040.jpg

 

 

36906_015.JPG

 

....................................................................................................

※ JK 4도어 앞+뒤 세트 = 300.000원

 

193969-lg.jpg 

 

 

 

※ JK 4도어 앞+뒤+트렁크 세트 = 480.000원

 

191366-lg.jpg 

 

 

 

 

 

상품 정보 고시