Jeep전문용품.악세서리

램페이지 록킹 후드 렛치 셋-JK랭글러 07년-18년 요약정보 및 구매

상품코드 : 1447796658

상품 선택옵션 1 개, 추가옵션 0 개

제조사 Rampage
모델 Rampage Products Locking Hood Catch Set in Black For 07-18 Jeep Wrangler & Wrangler Unlimited JK
판매가격 230,000원
배송비결제 주문시 결제

선택옵션

선택된 옵션

상품 상세설명

 

60235_RMP.JPG 

Jeep랭글러 JK랭글러 07년-18년

램페이지 록킹 후드렛치 셋

 

Jeep랭글러 JK랭글러 차량은 기본 옵션에~ 본넷 잠금장치

기능이 없습니다. 누구나 쉽게 열수있도록 되어있습니다.

랭글러 차량의 엔진룸에 도난 및 테러를 사전에

방지하는 필수제품!  본넷 잠금장치!

(부쉬워커 와이드 휀더 장착된 차량은 세팅 불가합니다.

오프로드 후드 홀드다운 잠금장치를 사용 하십시요.)

 

 

c79051_030.jpg

 

02647_1.jpg 

 

02660_2.jpg 

 

02676_3.jpg 

 

02691_4.jpg 

 

02706_5.jpg 

 

02715_6.jpg 

 

36519_010.JPG 

 

 

 

36529_009.JPG 

 

 

 

36540_008.JPG 

 

 

 

 

78980_030.jpg

 

 

 

8576576.jpg 

 

 

 

481.jpg 

 

 

 

64603_043.JPG 

 

 

64620_044.JPG 

 

 

 

64636_045.JPG 

 

 

 

59687_001.JPG 

 

 

59698_002.JPG 

 

 

59709_003.JPG 

 

 

59722_004.JPG

 

 

 

61010_004.jpg 

 

 

 

61022_005.jpg 

 

 

 

61031_006.jpg
 

 

 

00666.jpg 

 

 

00777.jpg 

 

 

00888.jpg 

 

 

009999.jpg 

 

 

 

IMG_0668.jpg 

 

 

IMG_0669.jpg 

 

 

IMG_0670.jpg 

 

 

IMG_0671.jpg 

 

 

IMG_0672.jpg 

 

 

146791-add1-lg.jpg
 

 

 


 

146791-add2-lg.jpg 

 

 

146791-add3-lg.jpg 

 

 

146791-add4-lg.jpg 

 

 

146791-add5-lg.jpg 

 

146791-add6-lg.jpg 

 

146791-add7-lg.jpg 

 

 

146791-add8-lg.jpg 

 

 

146791-lg.jpg 

 

 

 

 

 

 

86959_oxkcopy.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

상품 정보 고시